Håvard Haug Hanssen / Hanssen Consulting

Over 100 utviklingsprosjekter på nettNorwegian Air Shuttle

Pakkereiser
Internett

A/B testing
Webanalyse

Produktsalg på nett
Webanalyse

Bundle
Produkt + Internett

Langdistanse
Produkt + Internett

Domenerydding
Internett

Mobil reiseassistent
Mobil App

Spesielle behov
Produkt + Internett

Matbestilling
Produkt + Internett

Kjøpsfinansiering
Produkt + Internett

Ny bedriftsportal
Internett

Inntektsstyring
E-Commerce

Fasttrack
Produkt

A/B testing
Mail

Fordelsprogram CRM
Mail

Google Analytics
Webanalyse

Reise i kalender
Internett + Mail

Sense of Urgency
Internett

Ny hotell-leverandør
Produkt + Internett

Charter tilleggssalg
Internett

WiFi ombord
Produkt + Internett

Kampanjestøtte
Webanalyse

Budsjett/Resultat
E-Commerce

Nyhetsbrevsystem
Mail

Reward bag
Produkt + Internett
Snuoperasjon
E-Commerce
Snuoperasjon

Elektronisk cockpit
Pekeskjerm

Fordelsprogram bedrift
Internett

Fordelsprogram privat
Internett

Infoskjerm
Intranett

Infoskjerm
Intranett

Ny E-handel
Internett

Ny flyportal
SEO + Internett

Flybilletter
PDF + Internett

Epost kvittering
Mail + Internett

Mobilt bredbånd
Internett

Selvbetjent innsjekk
Mobil + Automat

Mobilportal
Mobil + Internett

Flyreservasjon
Mobil + Internett

Trådløs tilgang
Internett

Trådløs portal
Wireless + Internett

Selskapsportal
Internett
Organisering
Mobilselskap
Organisering
Innkjøp
Publisering
Innkjøp

Meldingsflyt
Internett

Systemadm
Intranett

Storkundeportal
Internett

Selvbetjent innsjekk
Automat

3.part salg
Internett

Forsikring
Internett

Fordelsprogram
Internett

Nettbank
Internett

Pakkesalg
Internett B2B

Rutekart
Internett

Setereservasjon
Internett

Spesialbagasje
Internett

Selvbetjent innsjekk
Automat

Selvbetjent innsjekk
Innkjøp

Profilløs booking
Internett
White label
White label
Internett

Prisinnsamling
Internett B2B

Bedriftsportal
Internett

Reisetips
Internett

Transitt
Internett

Systemadm
Intranett

Agentportal
Internett

3.part salg
Internett B2B

Endre billett
Internett

Systemovervåkning
Intranett

Stasjonsportal
Internett

Lavpriskalender
Internett

Ny forside
Internett

E-handel
Internett

Prisvisning
Internett

SMS-portal
Mobil + SMS

SAS

Workflow
Intranett

Workflow
Intranett

Dokumentadm
Intranett + Office

Dokumentadm
Innkjøp

Prosjektområde
Internett

Produktsider
Internett

Reiseadministrasjon
Mobil + WAP

Reisevarsling
SMS

Produktsider
Internett

Reisebestilling
Internett B2B

Reiseadministrasjon
Intranett

Gruppevare
Intranett

Siemens Nixdorf

Dokumentadm
Intranett + Exchange

Dokumentadm
Internett + Office

Dokumentadm
Klient-tjener

Økonimoni/Adm
Klient-tjener

Berg-Hansen Reisebureau
Statistikk
Statistikk
Klient-tjener
Brukerstøtte
Brukerstøtte
Notes
Drift
Drift
Nettverk + Office

Forsvaret
Lærer
Lærer
Programmering

Wiener Städtische Versicherung
Trainee
Trainee
Stormaskin

Høgskolesenteret i Rogaland

3D-grafikk
X-Windows
Studentasistent
Studentassistent
Programmering

Diverse prosjekter ved siden av studiene

Flyplanlegger
Helikopter Service

Programmerbar
lysreklame
Database
Databasekonvertering
Elf Aquitaine
3D
3D tegneprogram
Windows

Double Snake
Spill

Crazy Tetris
Spill